Niekonwencjonalne znaki towarowe

Czy wiesz, że znakiem towarowym oprócz nazwy czy logo może być także zapach świeżo skoszonej trawy lub określona melodia? Znaki takie nazywane są niekonwencjonalnymi znakami towarowymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, czytaj dalej.

 

Znaki towarowe, które są najpowszechniej używane i znane to oczywiście znaki słowne, graficzne i słowno – graficzne (logo). Można nazwać je konwencjonalnymi znakami towarowymi, które pod względem praktycznym mają największe znaczenie. Jednak powoli pojawia się coraz więcej znaków towarowych, które łamią tradycyjne formy oznaczenia firm. Nazywa się je niekonwencjonalnymi znakami towarowymi. 

 

Niekonwencjonalne znaki towarowe można podzielić na oznaczenia

 • postrzegane głównie wzrokowo (oznaczenia widzialne) 
 • oznaczenia niewidzialne, postrzegane innymi zmysłami (węchem, słuchem, dotykiem czy smakiem)

1) Oznaczenia widzialne

butelka jako zastrzeżony znak towarowy

Zmiana butelki Coca-Cola na przestrzeni lat [źródło: http://www.coca-cola.pl/pl/home/]

 • Znaki przestrzenne – zaliczane są tutaj przede wszystkim kształt lub opakowanie towaru. Bez wątpliwości, czynniki te mogą wyróżniać dany towar spośród innych. Najbardziej znanym przykładem jest zastrzeżenie kształtu butelki Coca-coli czy kształty butelek perfum.
 • Kolor lub kombinacja kolorystyczna per se – jest to kolor lub kombinacja kolorystyczna bezkształtna, czyli niezależna od konkretnej formy jej umiejscowienia. Wątpliwości w tym przypadku może budzić zdolność odróżniająca kolorów. Często kolory są powszechnie wykorzystywane w reklamie i marketingu nie przekazując żadnej precyzyjnej informacji o danym towarze czy usłudze. Dopiero gdy dany kolor będzie konsekwentnie i długotrwale używany w kampaniach informacyjnych w połączeniu z określonymi towarami i usługami może nabyć zdolność odróżniającą. Zarejestrowanymi kolorami są m.in. kolor firmy Orange, fiolet czekolady Milka oraz charakterystyczny dla firmy Nivea odcień niebieskiego.
 • Hologramy – również i one mogą pełnić funkcję znaków towarowych. Problem może pojawić się z ich prezentacją graficzną.
 • Znaki ruchome – znaki ruchome tworzy zazwyczaj sekwencja obrazów lub zdjęć, która składa się na płynny animowany obraz.
 • Znaki pozycyjne – już sama nazwa wskazuje, czego może dotyczyć ta kategoria znaków. Znaki pozycyjne zgłaszane są w związku z ich szczególnym umiejscowieniem na danym towarze. 
 • Gesty – oznaczenia w formie gestów należą do rzadkości.

2) Oznaczenia niewidzialne

 • Znaki dźwiękowe – dźwięk również może być używany jako czynnik odróżniający produkty jednych przedsiębiorstw od innych, jednak problem może pojawić się przy przedstawieniu dźwięku w formie graficznej. Za adekwatną formę graficznego przedstawienia dźwięku uznano pełny zapis nutowy, z kluczem, pauzami, podziałem na takty. 
 • Znaki zapachowe – do tej pory, mimo wielu prób (między innymi próby zarejestrowania kultowego zapachu Channel No 5), jako znak towarowy został zarejestrowany tylko jeden zapach – zapach świeżo ściętej trawy dla piłeczek tenisowych. Co jest tego przyczyną? Przede wszystkim trudność graficznej prezentacji zapachu. 

zapachowy znak towarowy

Perfumy Chanel 5

 • Znaki smakowe – znak taki jak dotąd nie został zarejestrowany, również z przyczyny trudności z jego graficzną prezentacją, bo w sumie, w jaki graficzny sposób przedstawić smak?Znaki dotykowe – nie można wykluczyć, że charakterystyczna w dotyku powierzchnia produktu będzie mogła stanowić znak towarowy, jednak również i w tym przypadku, trudność może sprawić jego graficzna prezentacja. 

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm