Kiedy można używać cudzego znaku towarowego?

Znaki towarowe można zarejestrować (zastrzec) w odpowiednim urzędzie, po to, by mieć wyłączność w jego używaniu. Co do zasady, posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego pozwala na zakazanie wszelkim innym podmiotom posługiwania się danym znakiem w celach zarobkowych i zawodowych. Istnieją jednak pewne wyjątki, kiedy użycie cudzego znaku towarowego jest możliwe.

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: http://www.istockphoto.com/pl

1) Użycie do celów informacyjnych

Najczęstszy przypadek, kiedy osoba inna niż właściciel może używać cudzych znaków towarowych. Użycie takie jest dozwolone, o ile osoba posługująca się danym oznaczeniem nie nadużywa go, np. poprzez nadmierne eksponowanie lub stwarzanie u odbiorców wrażenia, że istnieje związek pomiędzy jego produktami a przedsiębiorstwem, którego znak towarowy jest umieszczany. Dozwolonym użytkiem będzie więc oznaczenie słowne, że dane części samochodowe dedykowane są dla marki Opel, ale oznaczanie ich, lub prezentowanie loga Opla nieproporcjonalnie większego do loga przedsiębiorstwa oferującego części samochodowe może być uznane za przejaw nieuczciwej konkurencji. Podobnie można umieszczać dla celów informacyjnych nazwy producentów obuwia lub kosmetyków oferowanych w sklepach internetowych. Użycie cudzego znaku jest w tym przypadku dozwolone jedynie dla celów informacyjnych, w taki sposób, aby nie wywoływać u odbiorców mylnego wrażenia o istnieniu więzi handlowej pomiędzy przedsiębiorstwami i nie wpłynąć tym na wybór produktu przez klientów.


2) Użytkowanie znaku za zgodą właściciela

Umowa licencyjna na znak towarowy

Jest bardzo często spotykana, gdy duża i znana firma, posiadająca ugruntowaną pozycję na rynku (często międzynarodowa, np. McDonald’s) współpracuje z odrębnymi jednostkami, udzielając im zgody (i jednocześnie nakładając obowiązek) na posługiwanie się wiedzą technologiczną, systemem sprzedaży, znakami towarowymi oraz logiem franczyzodawcy.Polega na udzieleniu prawa do użytkowania danego logo lub nazwy w zakresie określonym w umowie. Strony mogą więc kształtować dowolnie istniejący między nimi stosunek prawny, określając, na jaki znak lub znaki towarowe zostaje udzielone prawo do użytkowania, jakie towary lub usługi mogą być nim oznaczane, przez jaki czas oraz za jaką kwotą pieniężną.Ponadto w umowie licencyjnej można określić, kto będzie dochodził przed sądem praw w razie naruszenia prawa do posługiwania się znakiem towarowym przez osoby trzecie, na jakim terytorium może działać licencjobiorca oraz czy jego prawo do posługiwania się znakiem jest wyłączne na tym obszarze, a także, czy strony umowy mogą udzielać dalszej zgody na użytkowanie znaku przez inne osoby.

List zgody


Najczęściej stosowany jest w przypadku znaków towarowych bardzo do siebie podobnych. Chcąc zarejestrować znak towarowy, który może kolidować z uprzednio zarejestrowanym znakiem, napotkać można na sprzeciw właściciela wcześniejszego znaku. W celu rozwiązania wynikłego problemu można postarać się o uzyskanie tzw. listu zgody. Najczęściej za odpowiednią opłatą (wyrażoną w określonej z góry kwocie lub procentowym zysku od dochodów ze sprzedaży sygnowanych towarów, lub usług oferowanych pod daną nazwą) uprawniony z rejestracji znaku towarowego udziela swojej zgody, na posługiwanie się danym oznaczeniem, lub oznaczeniem bardzo podobnym. Zgoda taka kończy spór wynikły podczas rejestracji. List zgody może być także udzielony, gdy znak towarowy był zarejestrowany, ale utracił swój status w ciągu ostatnich dwóch lat.

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: https://www.shutterstock.com

Gdy przedsiębiorca nie używa swojego znaku towarowego

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony tylko, jeśli jest użytkowany. W sytuacji, gdy właściciel nie oznacza swoich towarów lub usług danym oznaczeniem, po 5 nieprzerwanych latach nieużywania ochrona prawna na znak towarowy wygasa. Oznacza to, że inne zainteresowane podmioty mogą wnioskować o wygaszenie prawa ochronnego dla nieużywanego oznaczenia, a następnie go zarejestrować.

Zastanawiając się, czy można użyć cudzego znaku towarowego, warto pamiętać o odpowiedzialności prawnej za naruszenie cudzego prawa do znaku handlowego. Przedsiębiorca, którego znakiem towarowym posłuży się nieuprawniona osoba trzecia może domagać się m.in. wydania nienależenia uzyskanych korzyści, przepadku towarów bezprawnie oznaczonych danym logiem, czy nawet wypłaty odszkodowania.Ogólną zasadą jest brak możliwości posługiwania się cudzą nazwą i logiem, jednak istnieje kilka wyjątków, takich jak uzyskanie zgody od właściciela znaku towarowego, czy używanie znaku wyłącznie dla celów informacyjnych.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm