Co to jest znak towarowy

Tworząc nazwę lub logo dla swojej firmy warto zadbać o ich ochronę. W jaki sposób? Najlepszym sposobem jest zastrzeżenie ich jako znak towarowy. Co to jest znak towarowy? Jak chronić znak towarowy? Czy ochrona znaku towarowego jest konieczna? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Definicja znaku towarowego

Znak towarowy (ang. trademark) daje możliwość szybkiej identyfikacji danego produktu lub usługi jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Najważniejszą funkcją znaku towarowego jest właśnie funkcja odróżniająca od siebie produkty i usługi pochodzące od różnych przedsiębiorców. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej rejestrują nazwę swojej firmy oraz jej logo. Można spotkać się z potocznymi nazwami znaku towarowego, takimi jak: „znak handlowy” czy „znak firmowy”.W związku z tym, że znak towarowy pełni tak ważną rolę w obrocie gospodarczym regulowany jest przepisami prawa, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Definicje prawne znaku towarowego zawarte są zarówno w ustawie prawo własności przemysłowej (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.) jak i w unijnym rozporządzeniu z dnia 2 lutego 2009 r. o wspólnotowym znaku towarowym. Te dwa akty prawne jednakowo definiują znak towarowy, mianowicie przez znak towarowy należy rozumieć, każdy symbol, który można przedstawić w sposób graficzny i który nadaje się do oznaczania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa. Znak towarowy może występować w postaci wyrazu, rysunku, ornamentu, kompozycji kolorystycznej, formy przestrzennej a także jako melodia lub inny sygnał dźwiękowy.Można powiedzieć, że znak towarowy spełnia trzy podstawowe funkcje: oznaczenia pochodzenia, gwarancyjną i reklamową. Funkcja oznaczenia już została omówiona.Jeżeli znak towarowy zaczyna wywoływać stałe, pozytywne opinie o sygnowanym towarze (w ramach funkcji gwarancyjnej) to w konsekwencji zachęca do nabywania oznaczanego nim produktu. Znak towarowy jest elementem podstawowego wyróżnienia przekazu reklamowego. Wykorzystując znak towarowy, firmy przekazują informacje o oferowanym towarze lub usłudze. 

znak towarowyŹródło: https://pl.fotolia.com/

Jak chronić znak towarowy?

Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, musi zostać zarejestrowany w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie. Istnieje również możliwość zastrzeżenia znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i uzyskać ochronę znaku towarowego w wybranych krajach należących do Unii Europejskiej lub nawet na terenie całej Unii. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym obszarze. 

Czy trzeba rejestrować znak towarowy?

Nie istnieje obowiązek rejestracji znaku towarowego. Jednak zastrzeżenie znaku towarowego może dać Ci pewność, że kiedy Twój produkt lub usługa zdobędzie uznanie i renomę wśród klientów żaden z Twoich konkurentów nie zacznie podszywać swoich produktów lub usług pod Twój znak towarowy. A nawet jeżeli zacznie to robić – będzie przysługiwała Ci prawna ochrona znaku towarowego i możliwość pozwania Twojej nieuczciwej konkurencji do sądu.Ponadto rejestracja znaku towarowego może doprowadzić do tego, że znak towarowy stanie się składnikiem majątku danej firmy. Na wartość znaku towarowego przedkłada się przede wszystkim renoma danej firmy i zaufanie klientów, które pokładają w jakości produktu bądź usługi oznaczonej danym znakiem towarowym. Jak widzisz, plusów jest bardzo dużo, więc nie wahaj się i zarejestruj swój znak towarowy!

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm