Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

Masz stworzoną chwytliwą nazwę lub logo dla swojej firmy i chcesz je zarejestrować jako znak towarowy? Chcesz wiedzieć jak wygląda proces zastrzegania znaku towarowego? Przeczytaj ten artykuł, w którym został przedstawiony proces rejestracji znaku towarowego krok po kroku.

rejestracja znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

Krok 1

Sprawdzenie zdolności rejestrowej znaku towarowego:  

Zanim złożysz wniosek do Urzędu Patentowego musisz sprawdzić, czy wymyślony przez Ciebie znak towarowy ma w ogóle szansę na zarejestrowanie. Dlatego właśnie warto jest wykonać badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Badanie to polega na szczegółowej analizie znaków już zgłoszonych w systemie krajowym i międzynarodowym, które posiadają ochronę na terenie Polski i które potencjalnie mogą być przeszkodą dla zarejestrowania Twojego znaku (np. przez podobieństwo).

Krok 2

Wybór odpowiedniej klasy/ klas towarów lub usług, dla których ma być zarejestrowany znak towarowy 

Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego trzeba w nim wskazać klasy towarów i usług, dla których chcemy zastrzec ten znak. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku.  Do wyboru mamy 34 klas towarów i 11 klas usług. Przykładowo, jeżeli prowadzisz salon fryzjerski, to jego nazwę pewnie zarejestrujesz w klasie 44 dotyczącej właśnie między innymi usług w zakresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt.

Krok 3

Wypełnienie formularza

Formularz podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy można pobrać ze strony internetowej Urzędu Patentowego lub otrzymać go w biurze Urzędu Patentowego w Warszawie. 

Krok 4

Złożenie wniosku i wniesienie opłaty za zgłoszenie

Wniosek o rejestrację znaku towarowego można złożyć osobiście, pocztą, telefaksem lub wypełniając go online. Równocześnie ze złożeniem wniosku należy wnieść na konto Urzędu Patentowego RP jednorazową opłatę za zgłoszenie. Wynosi ona 450 zł (przy wniosku on-line – 400 zł) za wniosek o ochronę znaku towarowego w jednej do trzech klas towarów lub usług. Za każdą kolejną klasę pobierana jest opłata w wysokości 120 zł. Szczegółowy cennik opłat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Patentowego. 

Krok 5

Okres badań i ewentualnego postępowania sprzeciwowego

Etap badań może trwać od 2 do 4 miesięcy i składa się na niego kilka działań. Urząd Patentowy bada, czy wniosek jest poprawnie wypełniony, czy nie występują  przesłanki do odmowy rejestracji znaku towarowego oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów Urząd wzywa do ich poprawienia. Następnie informacje o zgłoszeniu znaku zostają opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Wraz z publikacją zgłoszenia w BUP rozpoczyna się okres, w którym osoby trzecie mogą zgłosić swój sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Sprzeciw można zgłaszać w okresie 3 miesięcy od publikacji zgłoszenia w BUP. Jeżeli żaden sprzeciw nie wpłynie, rozpoczyna się etap rejestracji znaku, w innym razie konieczne jest przeprowadzenie przez UPRP postępowania sprzeciwowego, które może  trwać od 3 do 8 miesięcy. Po zakończonym postępowaniu urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie rejestracji. 

Krok 6

Wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy

Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, Urząd Patentowy wydaje decyzję warunkową, w której udzielenie prawa ochronnego uzależnione jest od uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o ochronie znaku towarowego. Natomiast wniesienie opłaty jest równoznaczne z wpisaniem znaku do rejestru znaków towarowych oraz wydaniem jego właścicielowi świadectwa potwierdzającego udzielenie ochrony prawnej.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm