Klasyfikacja towarów i usług

W momencie, gdy przedsiębiorca decyduje się na zastrzeżenie znaku towarowego, musi zmierzyć się z wypełnieniem podania o rejestrację takiego znaku. Poza podaniem swoich danych oraz przedstawieniem samego znaku konieczne jest wyliczenie klas towarów i usług, dla których logo ma zostać zarejestrowane. 

znaki towarowe

Źródło: Fotolia.com

Do czego służą klasy towarów i usług?

Oznaczenie klas towarów i usług jest kluczowe, aby wyznaczyć zakres przyznanej ochrony na dane oznaczenie. Przykładowo, rejestrując oznaczenie dla pojazdów, można mieć pewność, że uda się powstrzymać inne firmy przed używaniem tego samego znaku dla ich produktów, jednocześnie nie pozbawiając pozostałych przedsiębiorców prawa do oznaczania podobnymi nazwami lub grafikami towarów zupełnie odmiennych, takich jak np. produkty spożywcze. Bezcelowe byłoby zastrzeżenie znaku towarowego dla wszystkich klas, podczas gdy faktycznie oznacza się nim produkty z jednej klasy. Poza tym, że pozbawiłoby to inne podmioty swobody rynkowej, mogłoby utrudnić także stworzenie nowego, niezarejestrowanego uprzednio loga lub nazwy, oraz spowodowałoby ryzyko monopolizacji nazw poprzez duże przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że procedura rejestracji nie zostaje w ogóle wszczęta, jeśli w podaniu brakuje informacji o wybranych klasach. 


Klasyfikacja Nicejska

W celu ułatwienia i ujednolicenia kwalifikacji towarów i usług została stworzona Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług, zwana Klasyfikacją Nicejską, która dzieli towary na 34 klasy, a usługi na kolejne 11. Dokument ten został opracowany w 1957 roku przez strony Porozumienia Nicejskiego, do którego w późnych latach dziewięćdziesiątych przystąpiła także Polska. Obecnie klasyfikacja jest stosowana na potrzeby procedury rejestracji krajowej, rejestracji znaku towarowego UE, czy rejestracji międzynarodowej, i jest zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. Każda klasa ma swój opis w nagłówku, a następnie jest szczegółowo rozwinięta poprzez wyliczenie wszystkich towarów należących do danej klasy.

ochrona znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

Ile klas towarów i usług zastrzec?

Przedsiębiorca chcący zarejestrować znak towarowy powinien więc zastanowić się nie tylko nad tym, jakie towary obecnie chce oznaczać danym logiem, ale także przewidzieć, na jakie dziedziny może rozszerzyć się jego działalność. Jeśli przedsiębiorca zastrzeże znak towarowy dla oznaczania przekąsek słonych, a następnie będzie chciał oznaczać tym znakiem także napoje gazowane, powinien ponownie wnioskować o udzielenie prawa ochronnego na to oznaczenie. Po uzyskaniu ochrony na znak towarowy, rozszerzenie ochrony o kolejną klasę jest możliwe jedynie w wyniku ponownego przejścia procedury rejestracyjnej. Nie oznacza to jednak, że należy w pierwszym wniosku wymienić więcej klas, niż jest to konieczne, lub może być konieczne w najbliższych latach. Jeśli zarejestrowany znak towarowy nie jest używany do oznaczania towarów z danych klas, prawo ochronne może być cofnięte. Należy pamiętać, że po pięciu latach ciągłego nieużywania znaku prawo ochronne wygasa! Ponadto, za rejestrację znaku towarowego dla każdej kolejnej klasy należy zapłacić.Warto więc przed przystąpieniem do rejestracji przeanalizować dokładnie plan rozwoju firmy, aby móc odpowiednio wcześnie przedsięwziąć odpowiednie środki prawne dla zwiększenia ochrony prawnej firmy. Oznaczenie zarejestrowane w odpowiednich klasach towarowych pomaga chronić firmę przed nieuczciwą konkurencją, zwiększa prestiż marki na rynku, a także stanowi dodatkowy atut w walce o klientów. Podczas uzupełniania formularza zgłoszeniowego warto skorzystać z pomocy specjalisty lub samemu posiłkować się Międzynarodową Klasyfikacją Towarów i Usług, bez względu na to, czy znak ma zostać zastrzeżony tylko w kraju, czy także poza nim. 

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm