Czy warto rejestrować znaki towarowe

Wielu przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność lub też odnoszą pierwsze sukcesy na rynku, zaczyna zastanawiać się nad tym, jak skutecznie chronić swoją firmę oraz coraz lepiej wypromowaną markę. Pytanie, czy warto zarejestrować znak towarowy, prawdopodobnie jest jednym z pierwszych, które zadaje sobie przyszłościowo myślący przedsiębiorca. Poniżej znajduje się zestawienie plusów i minusów rejestracji znaku towarowego oraz podsumowanie, czy warto zarejestrować znak towarowy.

Plusy zastrzeżenia znaku towarowego

plusy rejestracji znaków towarowych

Źródło: Fotolia.com

Znaki zastrzega się w celu uzyskania na nie ochrony prawnej z rejestracji w postaci możliwości powstrzymania konkurujących przedsiębiorców od używania takiego oznaczenia dla podobnych produktów. Rejestracja znaku towarowego pozwala więc powstrzymać konkurujących przedsiębiorców od czerpania nienależnych im korzyści z posługiwania się dobrym imieniem naszej marki oraz zabezpiecza interesy zarówno firmy, jak i klientów poprzez uniemożliwienie wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia produktu. Zastanawiając się, czy warto rejestrować znaki towarowe należy mieć na uwadze także wzrost zaufania klientów do produktów oznaczanych symbolem®. Dobrze reklamowane, zarejestrowane znaki towarowe w sposób pozytywny kojarzą się wśród odbiorców, co przekłada się następnie na wzrost sprzedaży danego produktu lub usługi. Poza oczywistym powodem rejestracji, jakim jest chęć chronienia marki, warto pamiętać, że zarejestrowane znaki towarowe zwiększają wartość materialną przedsiębiorstwa. Im bardziej są rozpoznawalne, tym większa ich wartość. Wynika z tego, że im większe nakłady ponosi się na reklamę produktu, tym bardziej wskazana jest rejestracja znaków towarowych służących do oznaczania tego produktu czy też samego przedsiębiorstwa. Jako że zarejestrowany znak jest prawem o charakterze majątkowym, właściciel może nim dysponować wedle uznania, jak każdą inną rzeczą. Zarejestrowany znak towarowy przynosi więc kolejne zyski, gdy właściciel udziela na niego licencji, lub taki znak sprzedaje.

 

Minusy rejestracji znaku towarowego

minusy rejestracji znaków towarowych

Źródło: Fotolia.com

Ciężko powiedzieć, czy zarejestrowany znak towarowy ma minusy. Należy jednak pamiętać, że obecnie samo posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego nie powstrzymuje w pełni konkurencji od posługiwania się takim lub podobnym oznaczeniem. Aby móc skutecznie wykonywać swoje prawa z rejestracji, należy nieustannie kontrolować, czy nikt inny nie próbuje używać podobnego oznaczenia dla swojej firmy. Można robić to samodzielnie lub skorzystać w tym celu z pomocy specjalistów, którzy kompleksowo monitorują m.in. nowe zgłoszenia wpływające do Urzędu Patentowego czy też Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W odpowiednim momencie wystąpią oni z wnioskiem o odmowę zarejestrowania znaku towarowego naruszającego nasze prawo lub na drodze cywilnej będą dochodzić odpowiedzialności odszkodowawczej takiej konkurującej firmy. Drugim minusem rejestracji znaku, o którym należy pamiętać, jest konieczność uiszczenia opłaty za zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji. Wysokość takiej opłaty zależna jest od ilości klas, dla których znak jest rejestrowany. Aby rejestracja nie wygasła, należy co 10 lat uiszczać kolejne opłaty za przedłużenie ochrony. Poza koniecznością sprawdzania, czy inna firma nie narusza naszego prawa oraz wpłacenia odpowiedniej kwoty, rejestracja znaku towarowego jest bardzo korzystna dla firmy.

 

Czy warto rejestrować znaki towarowe?

Co do zasady, odpowiedź na pytanie, czy warto rejestrować znaki towarowe, jest twierdząca. Rejestracja znaku towarowego przynosi firmie wiele korzyści, takich jak wzrost jej materialnej wartości, większa ochrona prawna, broń w walce z konkurencją oraz zwiększenie zaufania klientów do marki. Najlepiej widać to na przykładzie dużych firm, które posiadają wiele zarejestrowanych znaków towarowych, co pozwala im na naprawdę skuteczne powstrzymywanie wszystkich innych podmiotów od podszywania się pod bardziej znane marki. Inaczej przedstawia się sytuacja w micro przedsiębiorstwach. Firmy stawiające swoje pierwsze kroki na rynku, nieraz posiadając bardzo ograniczony budżet, często odkładają rejestrację na przyszłość, czy to przez niemożność uiszczenia opłaty rejestracyjnej na początku swojej działalności, czy też z powodu braku pewności co do dalszych losów firmy. Ponieważ ochrona z rejestracji znaku towarowego przyznawana jest z góry na 10 lat, czasami dobrze jest poczekać do momentu, kiedy los firmy stanie się pewny. Gdy przedsiębiorca nabierze pewności, że firma utrzyma się na rynku przez co najmniej kilka lat, warto zarejestrować jej nazwę oraz znaki towarowe, którymi się posługuje.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm