Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo firmy?

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy może przynieść Ci wiele korzyści: prawo do wyłącznego używania oznaczenia, zwiększenie wartości i zaufania Twojej firmy, ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami, jednak śmiało możesz potraktować je jako inwestycję, która z wielkim prawdopodobieństwem Ci się opłaci. Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?


Czynniki wpływające na koszt zastrzeżenia nazwy i logo firmy

 
Są dwa główne czynniki wpływające na koszt rejestracji znaku towarowego: 

1. zasięg terytorialny, który wybierzesz dla ochrony znaku towarowego - możesz ubiegać się o ochronę na terytorium Polski, na terytorium Unii Europejskiej oraz o międzynarodową ochronę znaku towarowego. 

2. liczba klas towarowych, dla których chcesz zastrzec swój znak - rejestrując nazwę i logo firmy, należy mieć świadomość, że uprawniony ma wyłączność na używanie znaku tylko na wybrane towary i usługi. Wyboru dokonuje się w oparciu o klasyfikację nicejską. Opłatę za każdą wybraną klasę należy dodać do kosztów całkowitych rejestracji oznaczenia. 

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo firmy w Polsce?

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

W Polsce wysokość opłat za rejestrację znaku towarowego ustala Urząd Patentowy RP. Opłaty te podzielone są na dwie podstawowe kategorie. Opłaty jednorazowe, które uiszcza się podczas zgłoszenia znaku oraz w przypadku składania wniosków odwoławczych. 450 zł zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych w wersji tradycyjnej 120 PLN - dopłata za każdą dodatkową klasę. 90 zł opłata za publikację znaku w Wiadomościach Urzędu Patentowego.


Opłaty okresowe muszą być uiszczane co jakiś czas. Pierwszą z nich opłaca się po uzyskaniu pozytywnej decyzji o wydaniu świadectwa ochronnego na znak towarowy.  Jest to opłata za 10 letni okres ochronny nazwy i logo. Kolejną wpłatę, wraz z wnioskiem o przedłużenie ochrony znaku towarowego należy uiścić po upływie 10 lat.

 • 400 PLN – za każdą klasę towarową 
 • 200 PLN – od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony). 

Powyżej zaprezentowano wybrane opłaty, pełen wykaz opłat znajdziesz na stronie Urzędu Patentowego RP. 

Jak łatwo policzyć, najtańsza opcja rejestracyjna wyniesie 940 zł, gdy wniosek o jego rejestrację złożysz on-line oraz zarejestrujesz swój znak w jednej klasie towarowej.

 

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej?

zastrzeżenie znaku towarowegoŹródło: https://pl.fotolia.com/

Uzyskując rejestrację unijnego znaku towarowego zyskujesz ochronę swojego znaku we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej dokonując tylko jednego zgłoszenia.

W tym przypadku również korzystniej jest złożyć wniosek on-line. Ale możesz skorzystać też z innych opcji: możesz to zrobić korespondencyjnie, przez przedstawiciela, lub osobiście w siedzibie EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) w hiszpańskim Alicante. Przy samym dokonywaniu opłat istnieją trzy możliwości: przelew na rachunek bankowy EUIPO, zapłata z rachunku bieżącego EUIPO oraz płatność kartą kredytową.

Dokonując wyboru między różnymi formami zgłoszenia oraz formą uiszczania płatności należy wziąć pod uwagę dodatkowe opłaty, które mogą się pojawić przy takich czynnościach jak wynagrodzenie dla przedstawiciela, czy opłaty pocztowe lub bankowe. Opłaty te będą wpływać na całkowity koszt rejestracji unijnego znaku towarowego.

W przypadku opłat za tę rejestrację można podzielić je na opłaty jednorazowe oraz na opłaty związane z przedłużeniem ochrony znaku towarowego. Opłaty jednorazowe:

 • 1 000 EUR - za zgłoszenie tradycyjne 
 • 850 EUR - za zgłoszenie online 
 • 50 EUR - dopłata za drugą klasą towarów i usług 
 • 150 EUR - dopłata za trzecią i każdą kolejną klasę towarów i usług. 


Opłaty za przedłużenie ochrony unijnego znaku towarowego:

 • 1 000 EUR - za przedłużenie tradycyjne 
 • 850 EUR - za przedłużenie online 
 • 50 EUR - dopłata za przedłużenie drugiej klasy towarów i usług 
 • 150 EUR - dopłata za przedłużenie trzeciej i każdej kolejnej klasy towarów i usług. 

Jak wyraźnie widać, zastrzeżenie unijnego znaku towarowego jest znacznie droższe od zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że dzięki unijnej rejestracji zyskuje się ochronę aż w 28 państwach, a nie w jednym. Tym samym wysokość opłat urzędowych dla jednej klasy towarów i usług, w przeliczeniu na jedno państwo, wynosi zaledwie 30 EUR czyli ok. 130 zł. 

Ile kosztuje rejestracja międzynarodowego znaku towarowego?

Z tej rejestracji skorzystasz, gdy będzie zależało Ci na ochronie znaku towarowego w kraju innym niż należące do Unii Europejskiej. Dzięki systemowi madryckiemu możesz w łatwiejszy sposób zarejestrować nazwę i logo w wybranych przez siebie (z ponad 100 państw) krajach.

Zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego dokonuje się za pośrednictwem Urzędu kraju pochodzenia znaku. Wniosek składany jest w Urzędzie Patentowym RP, przy czym należy  uiścić opłatę w wysokości 600 PLN. 

Światowa Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) pobiera za rejestrację opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na jej stronie internetowej. Opłaty za rejestrację uiszczane są na konto WIPO we frankach szwajcarskich. Wysokości opłat mogą się od siebie różnić w zależności od kraju, w którym chcemy uzyskać ochronę.

Przedstawione poniżej kwoty odnoszą się do państwa, które jest związane zarówno Porozumieniem Madryckim, jak i Protokołem do tego Porozumienia (tak jak Polska). Uiszczenie tych opłat upoważnia uprawnionego do korzystania ze znaku przez okres 10 lat. Do opłat składających się na koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego należą:

Opłata podstawowa, uzależniona od tego, czy zgłoszony znak towarowy jest czarno-biały, czy barwny 

 • 630 CHF - za znak czarno-biały 903 CHF - za znak barwny
 • 100 CHF - za każdą klasę towarów powyżej trzech 
 • 300 CHF - za dokonanie wpisu o zarejestrowaniu znaku 

Opłaty dodatkowe dolicza się wprost proporcjonalnie do ilości państw, na których terytorium chcemy uzyskać ochronę międzynarodowego znaku towarowego

Opłaty uzupełniające - pobierane za każde wyznaczenie kraju porozumienia madryckiego (analogicznie do opłat dodatkowych)100 CHF - za każde wskazane państwo członka porozumienia lub ustalane indywidualnie w związku z objęciem ochrony na poszczególne kraje 

Opłaty za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy po upływie 10 lat o kolejną dekadę

 • 653 CHF - opłata podstawowa 
 • 100 CHF - za każdą klasę towarów powyżej trzechOceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm