Różnica między symbolami ® i ™

Do odróżnienia produktów jednego przedsiębiorcy od produktów innego przedsiębiorcy służą znaki towarowe. Patrząc na znaki towarowe pojawiające się na rynku, często można zauważyć towarzyszące im małe oznaczenia takie jak lub ™ lub ® . Co oznaczają te litery i jaka jest między takimi symbolami różnica?

 

znak ochronny rOznaczenie ®

Litera R jest skrótem od angielskiego słowa registered (zarejestrowany). Oznacza, że znak towarowy, oznaczony w ten sposób, został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie. Ze względu na zasięg ochrony, rejestracja ta może obowiązywać na terytorium Polski, terytorium Unii Europejskiej lub w wybranych państwach, które przystąpiły do systemu madryckiego.Możliwość oznaczania znaku towarowego symbolem R w kółku jest przewidziana jedynie dla znaków korzystających z prawa ochronnego. Oznaczanie znaków niezarejestrowanych tym symbolem jest sprzeczne z prawem oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.Używanie takiego oznaczenia znaku towarowego przez uprawnionych nie jest obowiązkowe i nie wpływa na zakres ochrony, jakim znak jest objęty. Brak symbolu „R w kółku” nie jest więc dowodem na to, że znak towarowy nie został zastrzeżony. Może jednak być skutecznym sposobem na powstrzymanie konkurencji od posługiwania się podobnym oznaczeniem, jak również sposobem na zwiększenie zaufania klientów do produktów danego przedsiębiorstwa. Symbol „R w kółku” jest komunikatem skierowanym do konkurencji informującym o tym, że znak towarowy korzysta z praw ochronnych z rejestracji, a także o możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenia zakazu używania takiego oznaczenia przez innych przedsiębiorców.

 

znak ochronny tmOznaczenie ™

W tym wypadku przedsiębiorcy nie są ograniczeni żadnymi wymogami, których spełnienie jest konieczne, aby mogli używać liter ™ dla oznaczenia znaku towarowego. TM jest skrótem od słów Trade Mark, oznaczającego po prostu „znak towarowy”. Także znaki niezarejestrowane mogą być oznaczane w ten sposób. Umieszczenie symbolu ™ przy znaku towarowym nie zwiększa jednak poziomu ochrony prawnej znaku. Może natomiast świadczyć o znajomości przepisów oraz świadomości swoich praw przez przedsiębiorcę posługującego się takim oznaczeniem. Pomimo że samo zamieszczenie liter TM nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych, może również podnieść poziom zaufania klientów.


Przedsiębiorca może nie używać żadnych dodatkowych oznaczeń przy znakach towarowych, nie tracąc podstawowej ochrony prawnej zagwarantowanej przez ustawę. Znak towarowy chroniony jest przez prawo własności przemysłowej, jak i przez prawo autorskie. W celu podkreślenia istnienia świadomości dotyczącej ochrony prawnej firmy można posłużyć się oznaczeniem ™. Jeżeli jednak chce się korzystać z maksymalnej ochrony znaku towarowego, należy go zarejestrować. Od momentu rejestracji znaku towarowego można rozpocząć oznaczanie go symbolem ®.

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm