Dlaczego nie warto używać cudzych znaków towarowych

Prowadząc swój biznes, możesz spotkać się z sytuacją, w której nieświadomie i bez złych intencji naruszysz czyjeś prawo do wyłącznego używania znaku towarowego. Na przykład, wpadniesz na pomysł nazwy dla swojego produktu i wcześniej nie sprawdzisz, czy dana nazwa nie została już wcześniej zastrzeżona. Będzie dobrze, gdy dowiesz się o tym przed wprowadzeniem swojego produktu na rynek i nie poniesiesz kosztów jego promocji, reklamy, stworzenia logo i opakowań. Gorzej, jeśli już poniesiesz te koszty, wprowadzisz ten produkt na rynek, a po jakimś czasie przyjdzie do Ciebie pismo z kancelarii prawnej o tym, że naruszyłeś znak towarowy. Co może grozić Ci w takiej sytuacji? Jak się ratować? Czy każde użycie cudzego znaku towarowego jest nielegalne? Dowiesz się o tym, czytając dalej.

znak towarowyŹródło: https://pl.fotolia.com/

Co może grozić Ci za użycie cudzego znaku towarowego?

Dlaczego nie warto używać cudzych znaków towarowych? Prawowitemu właścicielowi znaku towarowego w razie jego naruszenia przysługuje cały wachlarz możliwości. Roszczenia, o których mowa poniżej mogą być kumulowane! Jeżeli użyjesz cudzego znaku towarowego, możesz liczyć się zarówno z zapłaceniem odszkodowania, jak i z wycofaniem Twoich towarów z obrotu, a przez to nawet z koniecznością zamknięcia swojej działalności. Jak widzisz, mogą czekać Cię bardzo poważne konsekwencje.


1) Roszczenie o zaniechanie użycia znaku towarowego – osoba lub firma, której znak towarowy naruszyłeś, zapewne rozpocznie od wezwania Cię do zaprzestania używania jej znaku.

2) Roszczenie o naprawienie szkody – osoba lub firma, której prawo do znaku towarowego naruszasz, może w takiej sytuacji ponieść szkodę. W jaki sposób? Na przykład w taki, że jej konsumenci lub kontrahenci zostali wprowadzeni w błąd i zamiast po ich produkty, zaczęli sięgać po Twoje. Rozmiar szkody oczywiście należy udowodnić w sądzie, co może być dość trudnym zadaniem. Najczęściej przedsiębiorcy, których prawa zostały naruszone, domagają się zapłaty pieniędzy w wysokości udzielanej opłaty licencyjnej. Co to znaczy? Każdy posiadacz prawa do znaku towarowego może „wynająć” innej firmie prawo do jego używania, oczywiście za stosowną opłatą. Jeżeli dana firma ma opłaty licencyjne na poziomie 2 000 zł miesięcznie, a Ty bezprawnie używałeś jej znaku towarowego przez rok, to bardzo prawdopodobne, że sąd wymierzy kwotę do zapłaty w wysokości opłaty licencyjnej, którą uiściłbyś, gdybyś legalnie korzystał z prawa do znaku towarowego tej firmy, czyli sąd w tym przypadku wymierzyłby kwotę 24 000 zł. (12 miesięcy x 2 000 zł.).

3) Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści – korzystanie ze znaku towarowego innej osoby lub firmy może przynieść Ci wymierne korzyści. Osoba, której prawa zostały naruszone, będzie mogła domagać się od Ciebie nie tylko odszkodowania, ale także wydania jej tych korzyści, które uzyskałeś dzięki korzystaniu z jej znaku towarowego.

4) Roszczenia prewencyjne za naruszenie znaku towarowego – sąd, na wniosek osoby uprawnionej do znaku towarowego, może orzec o bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Sąd może więc zdecydować o wycofaniu z obrotu towarów łamiących prawo do znaku towarowego lub nawet o ich zniszczeniu.


Przykładem ostrej walki związanej z naruszeniem znaku towarowego może być sytuacja z polskiego podwórka, w której jeden z teatrów rozpoczął grę spektaklu pt. :”Teatr badań: Jeżycjada”. Na wieść o tym, znana polska pisarka Małgorzata Musierowicz, zastrzegła znak towary: Jeżycjada, który to kojarzony jest z serią książek przez nią stworzonych. W konsekwencji sąd zakazał używania słowa „jeżycjada” w tytule spektaklu. Twórcy tego spektaklu w sposób żartobliwy, zmienili jego nazwę na „Teatr badań: zastrzeżony znak towarowy”.


Jak się chronić przed sytuacją, w której możesz naruszyć znak towarowy?


Najlepszym wyjściem będzie przeprowadzenie tzw. badania zdolności rejestrowej. Badanie to polega na szczegółowej analizie znaków już zgłoszonych w systemie krajowym,  międzynarodowym, które posiadają ochronę na terenie Polski. Takie badanie zabezpiecza przed niepotrzebnymi kosztami spowodowanymi używaniem zarejestrowanego znaku towarowego.Badanie może umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w znaku po to, aby mógł on uzyskać ochronę. Ponadto dzięki przeprowadzeniu takiego badania, będziesz mógł przygotować się do zarejestrowania znaku towarowego, od razu będziesz wiedział, czy ewentualna nazwa lub logo mogą zostać zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Jak widzisz, warto jest wykonać badanie znaku przed rejestracją, ponieważ dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu, energii i pieniędzy związanych z konsekwencjami ewentualnego naruszenia cudzego prawa do znaku towarowego.


Legalne użycie cudzego znaku towarowego

Sytuacja, w której całkowicie zakazane byłoby używanie cudzych znaków towarowych, byłaby patologiczna. Nie mógłby swobodnie rozwijać się handel ani reklama. Dlatego wprowadzono pojęcie „wyczerpania prawa”, które oznacza, że jeżeli towar został wprowadzony do obrotu przez właściciela danego znaku towarowego lub za jego zgodą, to można legalnie używać danego znaku towarowego. Wprowadzenie na rynek najczęściej polega po prostu na rozpoczęciu sprzedaży danego produktu.Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli prowadzisz sklep spożywczy i legalnie kupiłeś zgrzewkę napojów Pepsi, to możesz nią swobodnie dysponować. Możesz zrobić zdjęcie tym napojom i wykorzystywać je w celach reklamowych, informacja o nich może pojawić się na witrynie Twojego sklepu.Co do zasady, jeżeli właściciel wprowadzi na rynek towar opatrzony znakiem towarowym, traci nad nim władzę.Czasami uprawniony do znaku może jednak sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów. Może mieć to miejsce w dwóch sytuacjach:


1) Po wprowadzeniu towaru na rynek zmienia się lub pogarsza jego stan.Na przykład, gdy część produktów popsuje się wskutek niewłaściwego transportu tych produktów. Mimo że towary te zostały już wprowadzone do sprzedaży, to producent, właściciel znaku towarowego może zażądać wycofania tej partii produktów ze sprzedaży.

2) Gdy znak towarowy używany jest w sposób zagrażający jego renomie.Oznacza to, że nie można używać cudzego znaku towarowego w sposób, który wywoła nieprawdziwe przekonanie odbiorców, że pomiędzy właścicielem znaku a osobą używającą tego znaku istnieją powiązania gospodarcze. Doskonałym przykładem będzie tutaj sprawa z BMW, którą rozstrzygał w 2008 r. Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych. Jeden z serwisów motoryzacyjnych zamieścił w swojej nazwie „Serwis BMW”, a obok swojego zakładu umieścił tablicę informacyjną, na której ponad połowę powierzchni zajmowało logo BMW. Serwis ten nie był autoryzowanym dealerem marki. Sąd orzekł, że doszło do naruszenia znaku towarowego BMW, zakazał temu serwisowi używanie znaku słowno – graficznego BMW i zakazał prowadzenia działalności z wykorzystaniem sformułowania „serwis BMW”. Jak widać, firma ta ewidentnie przekroczyła możliwość legalnego użycia znaku towarowego.
Powyższe przykłady, jasno pokazują, że lepiej samemu stworzyć oryginalną nazwę i logo, bez zbędnego ryzyka. Dlatego nie warto sugerować się znakami towarowymi innych marek. Sprawdź, kiedy w jakim momencie rozwoju biznesu, rejestrować znak towarowy, tak, aby to się opłacało.


Kiedy rejestrować znak towarowy?

Wielu przedsiębiorców, chciałoby chronić swoją markę, jednak nie wie, kiedy jest ten odpowiedni moment na rejestrację znaku towarowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom, wyjaśniamy:

znak towarowyŹródło:https://www.shutterstock.com

1. Jeżeli dopiero zakładasz swoją firmę, warto rejestrować od razu, ale z myślą o potencjalnych kierunkach rozwoju Twojego biznesu. Wynika to z tego, że na początku biznesu jeszcze możesz nie mieć sprecyzowanego portfela usług lub produktów, które będziesz sprzedawać. Znak towarowy służy przede wszystkim, po to, by odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od drugich. We wniosku o rejestracje znaku towarowego trzeba dokładnie określić klasy sprzedawanych towarów i usług, wszystko w oparciu o klasyfikację nicejską.Od ilości podanych klas będzie zależeć opłata rejestracyjna. Musisz również wiedzieć, że nieużywany znak towarowy w danej klasie, prawo ochronne wygasa.Dlatego bardziej opłaca się precyzyjnie ustalić wszystkie klasy, a dopiero później zająć się rejestracją znaku towarowego.

2. Wiedząc już, jakie produkty lub usługi będziesz oferować, nie zastanawiaj się i rejestruj. Budując swoją unikalną markę, już od samego początku starasz się ją promować, inwestujesz sporo czasu i pieniędzy. Twoi klienci rozpoznają Twoją markę, rośnie też zaufanie i nagle tracisz dobre imię. Jak? Na przykład nieuczciwa konkurencja zacznie używać identycznego znaku towarowego do Twojego, podszywając się pod renomę Twojej marki, czym wprowadzają konsumentów w błąd.Dzięki rejestracji znaku towarowego, jesteś w stanie ochronić dobre imię marki. Zastrzeżenie znaku jest skutecznym narzędziem do walki z nieuczciwą konkurencją. Możesz żądać zaprzestania używania Twojego znaku towarowego, a także ubiegać się o odszkodowanie. Wszystkie aspekty, które wiążą się z naruszaniem dobrego imienia marki, zostały szczegółowo wyjaśnione w poprzedniej części artykułu.
Innym argumentem, który przemawia za zastrzeżeniem, jest gwarancja, że nie używasz już chronionego znaku towarowego. Często zdarza się tak, że przedsiębiorca dopiero poprzez pismo z kancelarii prawnej, dowiaduje się, że używa już chronionego znaku towarowego. Rejestracja nazwy lub logo firmy najczęściej obejmuje badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego, co gwarantuje że taki problem nie będzie miał miejsca.

Widzisz że ochrona marki jest bardzo ważna. Nieznajomość prawa szkodzi, więc po przeczytaniu artykułu, powinieneś być świadomy wszystkich konsekwencji nielegalnego użytkowania znaku towarowego. Dlatego lepiej nie ryzykować i zastrzec swój znak towarowy w odpowiednim momencie. 
 

Oceń ten artykuł:

Zanstrzeżenie znaku towarowego
Jak stworzyć nazwę marki?

Tworzenie nazw firm
Logo dla firmy

Gotowe nazwy dla firm